Hackeři začali prodávat nástroj na DDoS útoky za cenu již od 6 dolarů.

Nejprve si vysvětlíme, co to DDos útok je. DDos, neboli „Distributed Denial of Service“. Jedná se typ útoku, při kterém útočníci posílají na server, který chtějí odstavit z provozu, velké množství požadavků, které zapříčiní nejprve zpomalení celého serveru a nakonec tento útok vede k pádu serveru a jeho odstavení z provozu. Tímto způsobem se dá zastavit provoz jakékoliv…